Seminář k bakalářské práci (KEM/SBP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 12
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce.Vyučující:

Prezenční studium