Základy analýzy kapitálových trhů (KEM/ZAKT)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit studentům základy teorie úrokování, naučit oceňovat projekty s náhodnými parametry, objasnit principy obchodování s obligacemi a akciemi, naučit základy analýzy obligací, ukázat různé modely oceňování akcií. Objasnit principy obchodování s finančními deriváty, principy oceňování opcí a ukázat různé kombinační strategie opcí. Objasnit základy teorie portfolia.

Vyučující:

Prezenční studium