Bakalářská státní zkouška z ekonomie (KEM/SBZEK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Státní závěrečná zkouška

Anotace

Ověřit komplexní znalosti z ekonomické teorie.

Vyučující:

Prezenční studium