Databázové systémy a metody zprac.inf.1 (KIV/DBM1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Dr. Ing. Jana Klečková'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Vyučující:

Prezenční studium