Kvantitativní metody v ekonomii (KEM/DKME)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout hlubší znalosti o statistických metodách, metodách operačního výzkumu a jiných exaktních metodách aplikovatelných v analýze, řízení a rozhodování v podnicích. Podat přehled o možnostech využití těchto metod v odborné práci.

Vyučující:

Prezenční studium