Finanční deriváty (KEM/FDE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům ucelený přehled o finančních derivátech, logice jejich oceňování a využití jako nástrojů finančního řízení.Vyučující:

Prezenční studium