Bankovní produkty v praxi I. (KFU/BPP1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat základní znalosti o struktuře bankovnictví a peněžních ústavů v České republice. Informovat o jednotlivých bankovních produktech a základní nabídce bank. Analyzovat nabídku bank s důrazem na praktické využití.

Vyučující:

Prezenční studium