Management 1 (KPM/MAN1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem tohoto předmětu je přiblížit základní pojmy z oblasti managementu a zaměřit se na vybrané oblasti řízení, které jsou využitelné v praxi různých typů zdravotnických zařízeních.

Vyučující:

Prezenční studium