Financování veřejného sektoru (KFU/FVS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se strukturou veřejného sektoru a jeho financováním, vysvětlit rozdíly ve financování vládních a nevládních neziskových organizací, charakterizovat způsob řízení a financování vybraných resortů veřejného sektoru, vysvětlit způsob financování sociálního zabezpečení v ČR a výpočet vybraných dávek sociálního zabezpečení.


Vyučující:

Prezenční studium