Systémové přístupy v managementu (KPM/SPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními pojmy a metodami systémových přístupů a jejich aplikací v managementu a připravit je ke komplexnímu, systémovému pohledu na socioekonomické problémy.

Vyučující:

Prezenční studium