Matematická geografie (KGE/MG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Garant: 'Mgr. Pavel Červený'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prezentovat základní charakteristiky planety Země z hlediska jejího tvaru, rozměrů, postavení ve vesmírů a pohybů, které vykonává. Zaměřit se na důsledky pohybující se Země především z hlediska vlivu na život člověka. Na konkrétních zajímavostech ukázat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými důsledky. Vytvořit základ pro vzdělávání v dalších přírodovědných předmětech s důrazem na předměty geografické. Podpořit teoretickou část praktickými výpočty především v rámci sférické trigonometrie.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)