Kartografie a topografie (KGE/KT)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky kartografie. Představit studentům mapu jako kartografické dílo, které je hlavní vizualizační formou vyjádření geografických jevů. Seznámit studenty se současným státním mapovým dílem České republiky, jeho genezí a geodeticko-kartografickými základy.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)