Vybrané regiony světa 2 (KGE/VRS2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky regionální geografie Afriky, Austrálie, Oceánie, Arktidy a Antarktidy.
Představit studentům ekonomicko-geografická, politická a kulturní specifika dílčích regionů, zasazená do souvislostí.


Vyučující:

Prezenční studium