Regionální ekonomika (KGE/REE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vybavit studenty potřebnou znalostí regionální ekonomické teorie a lokalizační teorie. Prostorová struktura ekonomiky, prostorový pohyb pracovních sil. Město jako ekonomický a urbanistický systém. Regionální ekonomický rozvoj, územní plány. Regionální politika, nástroje regionální politiky. Municipální ekonomika a politika. Hospodářská základna regionu a měst.

Vyučující:

Prezenční studium