Geografie západních Čech (KGE/GZčES)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s komplexní charakteristikou západních Čech z přírodního i socioekonomického hlediska. Uvést studenty do problematiky současné dynamiky regionu a nastínit budoucí trendy vývoje.

Vyučující:

Prezenční studium