Finance a daňový systém (KFU/FDS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KFU/FIM, KFU/PF, KFU/VF
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Charakterizovat základní druhy veřejných příjmů, vysvětlit postup výpočtu daní a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Charakterizovat základní principy podnikových financí. Naučit studenty aplikovat teoretické poznatky na konkrétních praktických příkladech probíraných na cvičeních.

Vyučující:

Prezenční studium