Územní plánování a urbanismus (KGE/ÚP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s vývojem urbanismu od starověku do poč. 21. století, s urbanistickou koncepcí města (bydlení a občanská vybavenost, výroba - průmysl - zemědělství, doprava, technická infrastruktura, rekreace), s tvorbou dokumentů územního plánování (subjekty a účastníci v tvorbě územních plánů, úrovně územního plánování). Objasnit realizaci územního plánování v praxi a seznámit s nástroji uplatňování územních plánů v kontextu aktuálního zákona o územním plánování a stavebním řádu a prostorově-plánovacích diskusí v rámci EU.

Vyučující:

Prezenční studium