Specifics of entrepreneurship in the SME (KPM/ASME)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat studentům znalosti o podnikání v sektoru malého a středního podnikání. Poukázat na důležitou roli tohoto sektoru a jeho specifickou pozici v podnikatelském prostředí. Analyzovat současné přístupy k této problematice prostřednictvím využití domácích i zahraničních zdrojů.

Vyučující:

Prezenční studium