Marketingové studie a analýzy (KMO/MSA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Vysvětlit úlohu marketingu při řízení podniku na praktických situacích s využitím případových studií, naučit využívat marketingové nástroje v praxi, ukázat provázanost marketingu a ostatních ekonomických disciplín. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a analýzy a vést je k obhajování vlastních výstupů.

Vyučující:

Prezenční studium