Marketing služeb - ošetřovatelství (KMO/MSO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty se základy marketingu služeb a s aplikacemi pro zdravotnictví a sociální služby.

Vyučující:

Prezenční studium