Zákaznicky orientované podnikové řízení (KMO/KOU)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Vysvětlit základní problémy a metody zákaznicky orientovaného podnikového přístupu s odlišením trhů B2B a B2C, pojmy orientace na zákazníka, zákaznická spokojenost, loajalita zákazníka a vázanost zákazníka. Naučit metody měření těchto ukazatelů. Ukázat na praktických aplikacích postupy zákaznické orientace.

Vyučující:

Prezenční studium