Řízení vztahů se zákazníky 2 (KMO/CRM2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KMO/CRM
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s významem, úlohou a zařazením CRM v podnikových procesech, vysvětlit CRM jako podnikatelskou filozofii a rovněž z technického a technologického pohledu, seznámit s manažerským pohledem na řízení zákazníků a vysvětlit metody identifikace klíčových zákazníků, zjišťování hodnoty pro zákazníka, spokojenosti zákazníků a jejich aplikaci v praxi.

Vyučující:

Prezenční studium