Účetní systém (KFU/US)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jana Hinke, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout informace o problematice účetních systémů, oceňování a nefinančním reportingu v kontextu aktuální účetní a daňové legislativy, diskutovat vliv na vedení účetního a finančního výkaznictví a představit význam účetního a finančního výkaznictví v současném v podnikatelském prostředí.

Vyučující:

Prezenční studium