Geografie České republiky v angličtině (KGE/AGCZ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Mgr. Martin Lepič'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s přírodní a socioekonomickou charakteristikou České republiky. Vysvětlit vzájemné vztahy mezi přírodní a socioekonomickou složkou krajinné sféry a mezi jednotlivými socioekonomickými složkami na příkladu České republiky.

Vyučující:

Prezenční studium