Strategický management podniku (KPM/SMP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 8
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku. Na základě získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu.

Vyučující:

Prezenční studium