Ekonomické minimum 2a (KFU/EM2A)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Uvést studenty do problematiky veřejných financí v ČR, charakterizovat základní druhy příjmů veřejných rozpočtů, vysvětlit postup výpočtu daní a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.


Vyučující:

Prezenční studium