Procesní management v angličtině (KPM/APROM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Ing. Martin Januška, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenta s procesním managementem a s metodami optimalizace procesů, vysvětlit řízení procesů v kontextu se zlepšováním podnikových procesů, zlepšováním kvality a štíhlým managementem.

Vyučující:

Prezenční studium