Operativní management podniku (KPM/OMP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Martin Januška, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vytvořit si přehled o průběhu a souvislostech v cyklu průzkum potřeb - výzkum - vývoj - výroba - spotřeba a úloze inovací. Získat potřebné znalosti o řízení procesů spojených s tímto cyklem, zejména s přípravou výroby, výrobních procesů a zajišťování kvality.

Vyučující:

Prezenční studium