Risk management podniku (KPM/RMP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 7
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a postupy řešení rozhodovacích úloh a s teorií rozhodovacích procesů a s jejich praktickými aplikacemi. Vysvětlit modely multikriteriálního rozhodování a ilustrovat je praktickými příklady. Zahrnout riziko do rozhodovacích problémů a osvětlit práci s rizikem při rozhodování. Objasnit soudobé přístupy k systematickému řízení rizik v podnicích a organizacích. Sledovat strategickou a operační dimenzi risk managementu. Vysvětlit a vyzkoušet základní postupy pro řízení rizik v běžných projektech a ve firemní praxi. Naučit studenty testovat odolnost projektů a podnikatelských plánů proti dopadu rizik. Promítnout klíčová rizika do variant strategických scénářů. Pochopit činnosti prováděné v rámci řízení rizik uvnitř organizačních struktur podniků a organizací. Definovat přechod rizika v krizový vývoj.

Vyučující:

Prezenční studium