Daně (KFU/DAN)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prohloubit znalosti o daních získané v předmětu Veřejné finance, ukázat propojenost daní s celou ekonomikou, poukázat na legislativní úpravu daní a základní principy daňových systémů ve vyspělých zemích, rozebrat správu daní se zaměřením na postavení jednotlivých subjektů v daňovém řízení, práva a povinnosti daných subjektů, vysvětlit vyplňování daňových přiznání a problematiku registrace k daním.


Vyučující:

Prezenční studium