Matematická geografie (KGE/MAG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Mgr. Darina Posová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prezentovat základní charakteristiky planety Země z hlediska jejího tvaru, rozměrů, postavení ve vesmírů a pohybů, které vykonává. Zaměřit se na důsledky pohybující se Země především z hlediska vlivu na život člověka. Na konkrétních zajímavostech ukázat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými důsledky. Vytvořit základ pro vzdělávání v dalších přírodovědných předmětech s důrazem na předměty geografické. Podpořit teoretickou část praktickými výpočty především v rámci sférické trigonometrie.

Vyučující:

Prezenční studium