Účetní informační systém (KFU/UIS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jitka Zborková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s možnostmi vedení podnikatelské evidence pomocí softwarových nástrojů, naučit studenty praktické vedení účetnictví s využitím účetního softwaru.
Diskutovat a vysvětlit požadavky při vedení účetnictví, procesu účetní uzávěrky a sestavení účetní závěrky a daňových přiznání.
Vést studenty k zamyšlení jak převést teoretické účetní znalosti do praxe při dodržení všech zákonných náležitostí.

Vyučující:

Prezenční studium