Základy marketingu v angličtině (KMO/AMTGA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Michal Mičík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit úlohu marketingu při řízení podniku, naučit využívat marketingové nástroje v praxi, ukázat provázanost marketingu a ostatních vědeckých disciplín. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajování svých výstupů. Na základě požadavků z praxe předat studentům základní marketingové kompetence tak, aby se zvýšila jejich budoucí hodnota na trhu práce.

Vyučující:

Prezenční studium