International Business in English (KPM/AIB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit faktory ovlivňující chování podniků v současném světě, vztahy mezi podnikatelskými partnery z různých zemí; připravit studenty na rozdílné podnikatelské prostředí a podnikatelské příležitosti.

Vyučující:

Prezenční studium