Podnikání v angličtině (KPM/IB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Petr Čížek, Ph.D., M.A.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit studentům problematiku podnikání. Součástí předmětu je výuka problematiky tvorby podnikatelského záměru, kdy studenti využívají tyto informace k vytvoření a prezentaci vlastního podnikatelského záměru v cizím jazyce.

Vyučující:

Prezenční studium