Podnikání v angličtině (KPM/IB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s fungováním podniku a jeho finančním a personálním řízením; naučit studenty orientovat se ve vztazích podniku s obchodními partnery včetně dokumentace a forem obchodních vztahů; vysvětlit vliv makroekonomického prostředí na činnosti podniku.

Vyučující:

Prezenční studium