Státní zkouška z ekonomie (KEM/SZEK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.'
Podmiňující předměty: KEM/MIKR2, KEM/9MIKR, KEM/MAKR2, KEM/9MAKR
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Státní závěrečná zkouška

Anotace

Ověřit znalostí z mikroekonomie a makroekonomie a schopnost aplikovat teoretické poznatky na ekonomickou praxi.

Vyučující:

Prezenční studium