Mezinárodní účetní systémy v angličtině (KFU/AMUS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 7
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jana Hinke, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s celosvětově akceptovanými a vyžadovanými standardy IAS/IFRS a US GAAP, seznámit studenty s jejich východisky, metodami a nástroji a naučit je využívat v praxi.

Vyučující:

    Prezenční studium