Finanční systém (KFU/FISY)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat základní informace o bankovním sektoru a dalších finančních institucích. Naučit studenty uplatnit získané znalosti o bankovním sektoru při analýze mezinárodního měnového a finančního sektoru.

Vyučující:

Prezenční studium