Němčina pro personální management (KPM/NPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Připravit studenty na práci s lidskými zdroji, informovat o základních postupech a principech práce se zaměstnanci, osvojit si práci se specifickou odbornou slovní zásobou.

Vyučující:

Prezenční studium