Ekonomická analýza a prognóza (KEM/EKAP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 7
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 4+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky ekonomického a ekonometrického modelování na mikro i makro úrovni, kde důraz je kladen zejména na výběr vhodných modelů a prognózování základních tendencí vývoje mikro i makro veličin, ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Vysvětlit možnosti využití ekonomických a ekonometrických modelů k prognostickým účelům.

Vyučující:

Prezenční studium