Řízení lidských zdrojů (KPM/DRLZN)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 15
Rozsah (Př+Cv+Sem): 15+ 0+ 15
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout nejnovější vědecké poznatky z vybraných oblastí řízení lidských zdrojů, diskutovat současné empirické i teoretické výzkumy v dané oblasti a seznámit se současnými trendy. Pozornost je rovněž věnována prohloubení znalostí i dovedností nezbytných k řešení konkrétních výzkumných problémů řízení lidských zdrojů v současné organizaci a to jak na lokální, tak i globální úrovni.

Vyučující:

Prezenční studium