Seminář k bakalářské práci (KFU/SBP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 12
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jana Hinke, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce.Vyučující:

Prezenční studium