Podniková ekonomika 1 (KPM/PE1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vstupní, samostatná část do základů podnikové ekonomiky. Poskytuje komplexní pohled na podnik. Seznamuje s pojmy, podstatou, kategoriemi, procesy a výstavbou podnikového hospodářství. Objasňuje cíle, funkce, činnosti podnikových vazeb. Seznamuje se strukturou podniku a jeho jednotlivými činnostmi a vazbami. Vytvoří se tak základ pro výuku navazujících předmětů.

Vyučující:

Prezenční studium