Finanční informace pro management (KFU/AFIM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Marie Černá, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit studenty analyzovat finanční informace a zpracovávat výstupy pro finanční řízení.
Identifikovat, popsat a vyhodnotit vliv finančních informací na řízení aktivit ekonomického subjektu.
Umožnit studentům aplikaci teoretických poznatků na konkrétních praktických příkladech.

Vyučující:

Prezenční studium