Odborná praxe (KEM/PRX)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 3+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KFU/PRX, KMO/PRX, KPM/PRX
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Vést studenty ke konfrontaci teoretických znalostí získaných studiem s reálným stavem v běžném provozu, k rozpoznání důležitých rozdílů teorie a pozorované skutečnosti a ke schopnosti podávat návrhy na možná zlepšení případného neuspokojivého stavu.
Vyučující:

Prezenční studium