Předdiplomní praxe MSP (KFU/PPMSP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů:
Rozsah (Př+Cv+Sem): + +
Garant:
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení:

Anotace



Vyučující:

Prezenční studium