RSS kanál - aktuálně http://www.fek.zcu.cz/aktualne.php Na stáž do Vídně! http://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=4318 České centrum Vídeň nabízí stáž studentům či budoucím čerstvým absolventům.
Nástup možný od 1.3.2018 (nebo již 26.2.), délka stáže min. 3 měsíce.
Podmínkou je znalost němčiny nejméně na úrovni B2.
Zájemci mohou čerpat grant z programu Erasmus+, který činí 600 EUR/měsíc.

Obsah stáže:
- Organisation and promotion of cultural events
- Maintenance of websites
- Writing and translation of texts about cultural events (Czech – German)
- Communication with partners and public - information service, guest service
- Preparation of PR information and information for press
- Organisation of projects

V případě zájmu kontaktujte Pavlínu Bínovou (binova@rek.zcu.cz) do 31.1.2018
Do e-mailu přiložte životopis v češtině i němčině a možný termín stáže.
Rovněž u ní můžete zažádat o kontakt na studentku, která je v současné době v ČC Víděň a poskytne více informací.
Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0100
Studujte na FEK a získejte Národní certifikaci studentů http://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=4315 Při absolvování předmětu Projektový management je možné získat jako bonus Národní certifikaci studentů od certifikační autority SPŘ Společnost pro projektové řízení, z.s.
Více informací v tomto videu.

Podrobnosti také na webu Certifikace nebo na Coursewaru.
Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 +0100
Pozvánka na Den otevřených dveří 2018 http://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=4283 Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty ekonomické.
V Plzni proběhne 23.1.2018 v 9:00 a 10:30 v EP130 (balakářské studium) a 13:00 v UL412 (navazující studium).

V Chebu se koná 26.1.2018 ve 13:00 a 15:00 v CD254.
Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0100
Nabídka stáže v ITÁLII http://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=4319 Stáž na Honorárním konzulátu České republiky pro regiony Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige.

Trvání stáže: minimálně tři měsíce.
Termín nástupu: dle dohody, avšak přednostně letní měsíce 2018 či měsíce září, říjen a listopad 2018.

Grant ve výši 600 EUR/měsíc bude přidělený z programu Erasmus+ (stážista musí být v době stáže studentem ZČU, nebo absolventem do 12 měsíců od ukončení ZČU).

Více informací o stáži naleznete v příloze.

V případě zájmu kontaktujte Pavlínu Bínovou (binova@rek.zcu.cz) do 31.5.2018 nebo dříve (žádosti budou obratem přeposlané do Itálie včetně informace o přidělení grantu Erasmus+).

Do e-mailu přiložte životopis, motivační dopis a možný termín stáže v italštině nebo angličtině.
Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0100
Nabídka praxe v česko-německém kulturním centru v Bavorsku http://www.fek.zcu.cz/aktualita.php?zobraz=4184 Česko-německé centrum v Bavorsku nabízí stáže v oblasti kulturního managementu na období leden - březen 2018.

Zájemci mohou čerpat financování z programu Erasmus+ praktické stáže (kontakt: Pavlína Bínová - binova@rek.zcu.cz).
Informace o pracovních stážích naleznete zde.

Po absolvování stáže lze získat kredity za předmět SMA/ZPRX1 nebo SMA/ZPRX2 (požadavky ke splnění viz Portál ZČU).
Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200