Studijní program: B6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Informační management
Forma studia: prezenční
Typ studia: bakalářské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Studijní obor tvoří bloky předmětů především z oblastí ekonomie, matematika, informatika, podnikové informační systémy, statistika, finance, podniková ekonomika. Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje převážně předměty společného studijního základu (stejné předměty pro studijní obory Informační management, Systémy projektového řízení, Management obchodních činností a Podniková ekonomika a management), výjimkou jsou předměty z matematiky a informatiky, které mají v oboru Informační management hlubší rozsah. Součástí studijního plánu jsou také povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Od čtvrtého semestru studia zahrnuje studijní plán také specializované předměty pro tento studijní obor.

Absolventi oboru disponují hlubšími znalostmi z podnikové ekonomiky a informatiky (např. z oblasti programování, podniko-vých informačních systémů, modelování databázových systémů), což vytváří předpoklady pro jejich výborné uplatnění v praxi, např. v manažerských funkcích v oblasti nákupu a prodeje informačních systémů a informačních technologií, v oblasti jejich provozu a správy a v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních podniků. Absolventi jsou kompetentní ke studiu v navazujících magisterských studijních oborech, zejména v oboru Informační management.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu