Studijní program: B6208 - Ekonomika a management
Studijní obor: Management obchodních činností
Forma studia: prezenční
Typ studia: bakalářské studium
Místo studia: Plzeň a Cheb

Obsah a zaměření studia

Studijní obor tvoří bloky předmětů především z oblastí ekonomie, informatika, statistika, podniková ekonomika, marketing, obchod a služby. Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje předměty společného studijního základu (stejné předměty pro studijní obory Management obchodních činností, Podniková ekonomika a management a Systémy projektového řízení) a povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Od čtvrtého semestru studia zahrnuje studijní plán také specializované předměty pro tento studijní obor a odborné povinně volitelné předměty.

Absolventi oboru jsou kompetentní k výkonu ekonomických a manažerských funkcí v obchodních a marketingových odděleních podniků, v institucích v oblasti obchodu a služeb včetně cestovního ruchu, v neziskových organizacích a veřejné správě. Hlubší znalosti marketingu, logistiky, managementu obchodních firem a služeb cestovního ruchu jim umožní uplatnit se v praxi i pokračovat ve studiu v navazujících studijních oborech včetně studijního oboru Podniková ekonomika a management.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu