Studijní program: B6208 - Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: prezenční
Typ studia: bakalářské studium
Místo studia: Plzeň a Cheb

Obsah a zaměření studia

Studijní obor tvoří bloky předmětů především z oblastí ekonomie, informatika, statistika, podniková ekonomika, management, finance a účetnictví. Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje předměty společného studijního základu (tj. stejné předměty pro studijní obory Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností a Systémy projektového řízení) a povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Od čtvrtého semestru studia zahrnuje studijní plán také specializované předměty pro tento studijní obor a odborné povinně volitelné předměty.

Absolventi oboru jsou kompetentní k výkonu ekonomických a manažerských funkcí v podnicích působících v oblasti výroby a služeb i v neziskových organizacích. Mají hlubší znalosti v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, jsou připraveni pro odbornou činnosti v praxi i pro další studium v navazujících studijních oborech.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu